9. Práce v prezentačním programu. Tvorba prezentace, zásady prezentování, vhodný obsah, vkládání multimédií.

Tvorba prezentace:
Základním pojmem je snímek.
Může obsahovat text, obrázky, animace, tabulky, grafy a hypertextové odkazy.
Objekty jsou umístěny pozadí. Vzhled prezentace přizpůsobíme k účelu.
Panel karet
Jsou 2 způsoby výběru:

Můžeme použít prázdnou prezentaci, která se sama vytvoří při spuštění programu.
Pomocí Soubor > Nový vytvořit novou prezentaci podle šablony nebo motivu.
Motiv můžeme změnit na kartě: Návrh.

způsob tvorby prezentace
způsob tvorby prezentace výběrem již předdefinovaných šablon.
Zásady správného prezentování
Při prezentace je důležitý estetický a grafický vzhled, prezentace by měla být přitažlivá. K tomu je třeba, abyste každý snímek a objekty na snímku dobře rozvrhli.

Nepoužívat odrážkové seznamy, jen v nejnutnějších případech!
Pokud prezentace rozsáhlá a obsahuje více témat a je dobré udělat na 2 slide obsah
Používat hodně obrázků
Nepsat velké spousty textu, stačí klíčová slova, karty, obrázky
Volit kontrastní barvy pro písmo a pozadí
Psát dostatečně velkým písmem, aby šlo při prezentaci vidět
Psát podle pravidel českého pravopisu
Správně zvolit font, aby nenastal problém s háčky, či čárky
Používat co nejmíň animací, nejlépe žádné, max. nevýrazný přechod
Raději 30 slidů než 5 přeplněných
Mluvit nahlas a srozumitelně
Neodbíhat zbytečně od tématu a, když už, tak se k němu vrátit
Práce s textem, tabulkou, grafem a obrázky
Práce s textem:
S textem se dá pracovat pomocí klávesových zkratek nebo klasicky přes pravé tlačítko vybrat požadovanou operaci.

Text lze vkládat (CTRL+V), kopírovat (CTRL+C) nebo vyjímat (CTRL+X). Co se týče formátu textu, tak to se nejčastěji provádí přes pás karet nahoře v menu v záložce domů. Nejčastěji využívaný sektor pro úpravu písma, barvy, velikosti písma, podtržení, kurzívy, tloušťky nebo podbarvení je sektor Písmo (Font). Dále sektor Odstavec (Paragraph) ve kterém se vyskytují odrážkové seznamy, zarovnání textu, ohraničení, uspořádaný seznam apod.

Pokud bychom chtěli více upravovat text, tak k tomu nám slouží záložka Formát (Format), která nám vyskočí při kliknutí na daný text.

Záložka Formát
Práce s tabulkou:
Tvorba tabulky se provádí přes kartu Vložit (Insert) a v ní vlevo v záložce Tabulky (Tables).

Při kliknutí na záložku nám vyjede roletka s možnostmi a způsoby vytvoření.

Způsoby vytvoření:

Nejjednodušší způsob. Při přejetí přes čtvercová políčka viz: obr: tvorba tabulky si můžeme sami navolit počet řádků a sloupců. Při přejetí se nám oranžově ohraničují vybrané políčka a zároveň ji můžeme sledovat na pracovním snímku prezentace. Při odklepnutí se nám tabulka vytvoří.
Tlačítkem Vložit tabulku (Insert Table) na nás vyskočí dialogové okno s možnostmi navolení počtu řádků a sloupců.
Složitější způsob slouží pro ty, kteří nechtějí mít žádnou předdefinovanou formu tabulky ale svoji vlastní. K tomu slouží odkaz Navrhnout tabulku (Draw Table), kde se nám na ploše kurzor změní na tužku, se kterou můžeme kreslit.
Dále je tu způsob na sdílení nebo importování tabulky z aplikace MS Excel, která nám poskytne vizuální prostředí v Excelu.
Tvorba grafu:
Na kartě Vložení (Insert) vybereme objekt Graf (Chart). Zobrazí se dialogové okno, kde zvolíme typ grafu. Po vytvoření nového grafu se nám zobrazí nové okno MS Excel, kde můžeme upravit data, která se nám zobrazí v tabulce.

Pokliknutí na graf se na pásu karet zobrazí karty Návrh, Rozložení a Formát. Data můžeme kdykoliv znovu upravit kliknutím na Návrh > Upravit data.

Na kartě Návrh můžeme kromě úpravy dat změnit typ grafu, rozložení nebo styl.

Na kartě Rozložení měníme rozložení a zobrazení jednotlivých prvků grafu, jako jsou popisky os, legenda atd.

Na kartě Formát můžeme změnit ohraničení, výplň nebo textové efekty.

Tvorba grafu: zobrazení tabulky pro úpravu hodnot v grafu.

Práce s obrázky:
Obrázek můžeme stejně jako tabulku vložit různými způsoby:

Přetáhnout přímo soubor obrázku do snímku
Na kartě Vložení (Insert) vybereme Obrázek (Picture); Otevře se dialogové okno, kde najdeme umístění obrázku a potvrdíme
Po kliknutí na obrázek se na pásu karet zobrazí nová karta Formát (Format), na které můžeme měnit styl ohraničení obrázku, tvar, nebo můžeme obrázek oříznout. Obrázky můžeme libovolně otáčet, měnit jim pozici a velikost.