7. Práce s textovým editorem. Tvorba dokumentu, formátování, stylování, struktury a objekty.

Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, který je součástí kancelářskéh balíku Microsoft Office. Je nejrozšířenějším nástrojem pro tvorbu textů na profesionální úrovni je textový editor MS Word. Umožňuje nejen text vytvořit, zformátovat pomocí připravených či vytvořených stylů, doplnit grafickými objety, připravit k tisku, ale i vytisknout. Ve Wordu můžeme využít i objekty vytvořené v jiných aplikacích, například tabulky s Excelu, obrázky z Paint Brushe atd…

Tvorba dokumentu
Automaticky po spuštění Wordu je připraven k použití nový dokument. Jestliže již s Wordem pracuji a chci si vytvořit nový dokument, stačí klepnout na nabídku Soubor, zvolit položku Nový a v otevřeném okně zvolením Prázdný dokument (zbytečně zdlouhavý způsob). Dokument má jako svůj standardní název Nový Dokument aplikace Microsoft Word (1), pokud ho neuložím a nepojmenuji jinak.

Formátování
Formát písma Okno pro detailní nastavení formátu písma najdeme v panelu nástrojů Domů a tam na položce Písmo. Nachází se zde rychlá nabídka s funkcemi např.: Vzhled písma, velikost, barva textu, barva pozadí textu, proložení znaků, jejím prostřednictvím lze upravit mezery mezi znaky, řez a styl písma.
Formát odstavce Okno pro detailní nastavení formátu odstavce najdeme v panelu nástrojů Domů a tam na položce Odstavec. V okně jsou důležité položky Odsazení a mezery, kde zvolíme vzdálenost odstavce od krajů dokumentu, pomocí nabídky Zarovnání lze zvolit způsob zarovnání (vlevo, na střed…). Dále je zde možná vytvořit Odrážky a Číslovaný seznam a Seřazení vybraného textu podle abecedy nebo data. Pomocí přepínačů lze přesně nastavit uvedenou vzdálenost z levé i pravé strany. V oblasti Mezery nadefinujete pomocí nabídek Před a Za, jaká bude mezera před a za odstavcem. Najdeme zde také Řádkování a výšku. Celkový hrubý náhled na nadefinovaný odstavec poskytuje pole Náhled ve spodní části okna.

Stylování
Styl je nástroj, který nám ušetří práci a čas při formátování textu. Styl je vlastně hotový formát, na který stačí kliknout, a odstavec se zformátuje podle formátu stylu.
MS Word umožňuje jednoduše změnit všechny styly. Microsoft předdefinoval nějaké styly, které se k sobě hodí a je možno provést kompletní změnu kliknutím na funkci Změnit styly (například změna písma, barevného schéma atd.)
Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám umožňuje vytvářet vlastní styly. Vlastní styl vytvoříme tak, že klikneme na symbol šipečky v pravém dolním rohu oddílu Styly.

Objekty
Při vložení obsahu jako objektu je vytvořeno dynamické propojení mezi vloženým obsahem a obsahem vytvořeným v jiné aplikaci sady Microsoft Office. Na rozdíl od vložení obsahu (například stisknutím kombinace kláves CTRL+V) můžete s obsahem vloženým jako propojený nebo vložený objekt pracovat v původním programu.
Jde-li o propojený objekt, je možné aktualizovat informace, pokud byl aktualizován zdrojový soubor. Propojená data jsou uložena ve zdrojovém souboru. Soubor aplikace Word nebo cílový soubor ukládá pouze informace o zdrojovém souboru a znázorňuje propojená data.
Jde-li o vložený objekt, nezmění se po úpravě zdrojového souboru této aplikace informace v souboru aplikace Word. Vložené objekty se stávají součástí souboru aplikace Word a po vložení již nejsou součástí zdrojového souboru.
Do dokumentu je možné také vkládat objekty, jako jsou Obrázky, Kliparty, Obrazce, Grafy a Tabulky. Jejich nabídku najdeme v nabídce Vložení na panelu nástrojů. Po vložení objektu a kliknutím na něj se vyvolá nabídka Formát, ve které je možné přiřadit styl vloženého objektu, ohraničení, obtékání, efekt nebo oříznutí.