4. Operační systém – správa a ovládání OS

Popis průzkumníka
Průzkumník je základní aplikací pro práci se soubory. Setká se s ním každý uživatel Windows, a přestože je práce v něm docela intuitivní, některá praktická nastavení jsou ukrytá. Jde například o často hledané zobrazení skrytých souborů nebo přípon souborů, které Průzkumník standardně nezobrazuje. Praktická je také funkce pro vytvoření oblíbených umístění, která vám výrazně urychlí otevírání často používaných složek.

Navigační podokno
Tlačítka zpět a vpřed
Panel nástrojů
Adresní řádek
Podokno knihovny
Záhlaví sloupců
Seznam souborů
Pole hledat
Podokno podrobnosti
Nabídka Start
Slouží zejména k jednoduchému spouštění programů a obsahuje také tlačítka pro vyhledávání na disku počítače, nápovědu, vypnutí počítače a odhlášení z uživatelského účtu.

Připnuté programy
Naposledy spuštěno
Otevření seznamu odkazů programu
Pole hledání
Naposledy připnuto
Vlastní položka nabídky
Ovládací panely
Centrum pro nastavování vlastností systému, komponent a periferií. Najdeme je jako jednu z položek na pravé straně pod tlačítkem Start. Na některá nastavení se podíváme blíže. Některá už známe. Podrobnější vysvětlení k jednotlivým položkám dostaneme, pokud na ikonu najedeme myší a chvilku počkáme. Objeví se doprovodný text. První položkou, kterou známe, je kategorie Vzhled a přizpůsobení. Pokud poklepeme na odkaz Změnit motiv, objeví se stejné okno, jaké jsme měli, když jsme vybrali příkaz Přizpůsobit v místní nabídce na ploše.

Zde můžeme nastavit automatické zálohování, nastavení firewallu, aktualizací, nebo zobrazit podrobnosti o počítači
Obsahuje nastavení síťového adaptéru, přiřazení počítače do skupiny nebo nastavení výchozího prohlížeče
Obsahuje informace a nastavení o jednotlivých periferiích připojených k počítači (myš, klávesnice, tiskárny nebo reproduktory)
Po otevření zde můžeme nalézt seznam nainstalovaných program, odinstalovat programy nebo nastavit jaký typ souboru se bude otevírat v daném programu (např. soubory s příponou AVI chci, aby se otevírali v VLC)
Umožňuje vytvářet uživatele a nastavovat zabezpečení jednotlivých profilů (např. nastavení hesla)
Obsahuje hlavně visuální nastavení operačního systému (nastavení tapety, barvy hlavního panelu, rozlišení obrazovky a, nebo úpravu nabídky start)
Tato položka se týká pouze nastavení jazyku operačního systému, klávesnice a nastavení času a data
Usnadňuje práci v prostředí operačního systému např. pro zrakově postižené (můžeme zvětšit písmo, nastavit předčítání)
Práce se soubory a složkami
PTM – pravé tlačítko myši

LTM – levé tlačítko myši

Jak zkopírovat soubor nebo složku?

Použít klávesovou zkratku Ctrl + C
Použít kontextovou nabídku PTM -> Kopírovat
Táhnutím souboru, složky LTM s přidržením Ctrl
Jak přesunout soubor nebo složku?

Použít klávesovou zkratku Ctrl + X
Použít kontextovou nabídku PTM -> Přesunout
Táhnutím souboru, složky LTM
Jak soubor nebo složku vložit?

Použít klávesovou zkratku Ctrl + V
Použít kontextovou nabídku PTM -> Vložit
Jak vytvořit zástupce?

Pomocí průvodce PTM -> Nový -> Zástupce
Vybereme soubor
Zvolíme název
Pomocí kontextové nabídky PTM -> Vytvořit zástupce nebo PTM -> Odeslat -> Plocha (vytvořit zástupce)
Jak vybrat jedem nebo více souborů, složek?

Táhnutím LTM přes soubory, složky
Klikáním LTM na soubory, složky s přidržením Ctrl
Klávesová zkratka Ctrl + A pro výběr všeho
Jak vytvořit novou složku?

Pomocí klávesové zkratky Ctrl + N
Pomocí kontextové nabídky PTM -> Nový -> Složka
Jak vytvořit nový soubor?

Pomocí kontextové nabídky PTM -> Nový -> „Vybereme požadovaný soubor (Textový dokument, Dokument aplikace Microsoft Word…)“
Pracovní plocha
Místo, které se načte po zapnutí operačního systému nebo po přihlášení uživatele. Na ploše mohou být umístěny ikony. Většina operačních systému umožňuje nastavit tapetu plochy. Na ploše mohou být umístěny okna programu. Ve spodní části obrazovky se nachází hlavní panel.

  1. Tlačítko nabídky start
  2. Seznam otevřených oken
  3. Panel jazyků
  4. Oznamovací oblast (System tray)
  5. Systémový datum a čas
  6. Soubory a složky na pracovní ploše – skládá se z (Ikony, názvu a přípony souboru např. Dokument.docx)
  7. Tlačítko zobrazit plochu