3. Software – rozdělení, kategorie a licence

Pojmem software označujeme funkční část počítače, která je na rozdíl od hardwaru nehmatatelná. Samotný počítač, tedy tištěné spoje, obvody, rezistory a magnetické plotny nejsou k ničemu, když nic nedělají. Něco dělat začínají až na základě instrukcí, a software není právě nic jiného, než příkazy, instrukce a data, která ty pevné součástky uvedou do činnosti. Software můžeme rozdělit do tří základních skupin. Systémové a servisní, programovací jazyky a aplikační software. Tyto skupiny tvoří Interface neboli rozhraní mezi uživatelem (člověk) a počítačem (stroj).

Systémové a servisní programy
Tvoří úplný základ celého interface. Komunikuje přímo s hardwarovými prostředky. Udává příkazy procesoru a ten na základě příkazových tabulek rozhoduje o dalších krocích požadovaného procesu. Všechny instrukce jsou většinou směřovány nejdříve CPU a pak dále po sběrnici. Do této skupiny patří také drivery (ovladače) všech skupin hardwaru. Jde o další sady instrukcí a adres používané k ovládání daného kusu hardwaru.

Programovací jazyky
Jsou programy, které umožňují vytvářet všechny ostatní programy (aplikace). Je jich několik a každý se hodí na jiný typ aplikací.
Dnes nejpoužívanější a skoro univerzální je jazyk C a jeho nástavba C++, pro výuku nebo okrajové programování existuje Pascal v prostředí Delphi.
Aplikační software:
Umožňuje provádět nějakou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele – např. textový procesor apod.). Aplikace využívají pro interakci s uživatelem grafické nebo textové rozhraní, případně příkazový řádek. Aplikace se může skládat z několika počítačových programů.

Distribuce:
Shareware
Je formou demoverze programu. Je zadarmo, ale má omezenou činnost. Například časem, zablokovanými funkcemi, nemožností ukládat atd.
Za možnost užívat plnou verzi zaplatíte s tím, že dostanete registrační klíč kterým si plnou verzi odemknete.
Freeware
Plnohodnotný program, který je zadarmo, ale autor si vyhrazuje právo na uvedení svého jména a úpravy v programu. Freeware je rozšířený po celém světě.

Public Domain neboli Open Source
Jsou to programy, do jejich kódu může zasáhnout každý v rozsahu určeném instrukcemi u programu. Jsou dodávány se zdrojovým kódem a vývojovými nástroji k jejich úpravě. K nejznámější patří operační systém Linux v mnoha provedeních.

Licencování
U větších produktů, jako například kancelářské balíky se přidělují licence na užívání produktu. Software je tedy propůjčen za daný obnos na neomezenou dobu a vy jej smíte využívat v rozsahu daném smlouvou.

Multilicence
Pro kanceláře nebo školy je výhodné koupit multilicence na daný produkt. Jedná se o povolení užívat legálně software pro daný počet počítačů, přičemž se cena za jednu licenci úměrně snižuje.