2. Hardware. Základní parametry osobních počítačů.

Základní parametry osobních počítačů.
Co je hardware?
Veškeré fyzicky existující části počítače.

Komponenty:
Napájecí zdroj
Napájecí zdroj počítače (PSU – Power Supply Unit) je zařízení, sloužící ke zpracování střídavého napětí dodávaného ze sítě (100-127 V v Severní Americe, Jižní Americe, Japonsku a Tchaj-wanu, 220-240V ve zbytku světa, u nás 230V/50Hz) na nízké napětí, potřebné k napájení komponent počítače. Některé zdroje mají přepínač pro změnu vstupního napětí mezi 230V a 115V, ostatní se automaticky přizpůsobí jakémukoli napětí v tomto rozsahu.

Počítačová skříň (Case)
Ochrany (ocelový nebo plastový) obal ve kterém jsou umístěny všechny vnitřní komponenty.

Základem je plocha pro uložení základní desky patřičného rozměru. Obvykle je skříň univerzální pro jeden typ základní desky, například ATX a jeho varianty (micro ATX, ATX, DTX, mini ATX, flex ATX). Rozměry základní desky odpovídají rozmístění upevňovacích otvorů, otvorů v zadní stěně pro výstupní konektory, upevňovací lišty a pro rozšiřující karty.

Skříně se vyrábějí v rozličných velikostech vyhotovených a pro různé typy základních desek. Z hlediska použití se skříně dělí na dva základní typy – „naležato“ (desktop) a „nastojato“ (tower).

Procesor (CPU)
Procesor (anglicky Central Processing Unit, zkratka CPU) je v informatice základní součást počítače, která vykonává strojový kód spuštěného počítačového programu. Procesor je v současnosti velmi složitý sekvenční integrovaný obvod umístěný na základní desce počítače.

Grafická karta
Grafická karta je součástí počítače a stará se o zobrazení obrazu na monitoru, grafické výpočty atd. Připojena je většinou přes PCI-Express slot. Může být i integrována na základní desce. Většinou se jedná o nejnutnější čipy, výjimečně se přidává vlastní paměť.

Paměť (RAM)
RAM (anglicky random-access memory, paměť s přímým přístupem) je typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění. Proto je doslovný překlad anglického „random“ v podobě „paměť s náhodným přístupem“ zavádějící a je vhodnější používat český termín paměť s přímým přístupem (nebo libovolným přístupem).

Druhy RAM
SDRAM
DDR1, DDR2, DDR3, DDR4
Grafické
GDDR3, GDDR4, GDDR5
Pevný disk
Pevný disk (zkratka HDD, anglicky hard disk drive) je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice slouží k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství pomocí magnetické indukce.

Základní deska
Základní deska (anglicky mainboard či motherboard) je základním hardware počítačů. Hlavním účelem je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť.Typická základní deska umožňuje zapojení procesoru, operační paměti. Dále je zde umístěna energeticky nezávislá paměť ROM, ve které je uložen BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění. Nejdůležitější integrované obvody jsou zabudovány v čipové sadě (anglicky chipset). Fyzicky může jít buď jenom o jeden čip, nebo dva. Čipová sada rozhoduje, jaký procesor a operační paměť je možné k základní desce připojit.

Rozšiřující sloty
Rozšiřující sloty umožňují připojit k počítači další zařízení. Postupem času se vyvinul velký počet druhů. Odlišují se zejména přenosovými rychlostmi a schopnostmi napájet připojená zařízení.

ISA – dnes již nepoužívané. Dřív se používala pro připojení třeba grafických karet (v té době 2D akcelerátorů), zvukových karet a dalších
EISA – dnes již nepoužívané, rozšíření ISA slotu
VESA – dnes již nepoužívané, určen pro grafické karty
PCI – dříve běžně používaný slot pro všechny rozšiřující karty
AGP – navržen speciálně pro grafické karty
PCI Express – Nástupce PCI a AGP. Funguje jako univerzální slot pro připojení jakéhokoliv standardního typu přídavných karet
Periferie:
Zvlášť připojené komponenty do počítače sloužící možnosti ovládání uživatelem.

Vstupní (periferie přinášející data do počítače od uživatele)

Klávesnice
Počítačová myš
Trackball Tablet
Joystick Gamepad
Scanner
Webová kamera
Vystupní (periferie přinášející data z počítače uživateli)

Monitor
Tiskárna
Reproduktor
Plotter
Dataprojektor