10. Vektory a matice, komponenta StringGrid, využití pro zpracování číselných informací

StringGrid – tabulka

Komponenta StringGrid umožňuje zobrazení informací a může být využívána ke vstupu hodnot. Hodnoty v tabulce jsou textové, tedy typu strign. Pokud tabulku používáme ke vstupu číselných hodnot musíme je při výpočtu převádět na typ integer nebo real. Pokud do tabulky zobrazujeme výsledky výpočtů musíme je naopak převádět na typ string.

Vlastnosti

ColCountPočet sloupců tabulky
RowCountPočet řádků tabulky
FixedColsUrčuje kolik z daných sloupců bude sloužit pro popis (bude vyšeděných)
FixedRowsUrčuje kolik z daných řádků bude sloužit pro popis (bude vyšeděných)
CellsMatice řetězců, umožňuje přistupovat k jednotlivým prvkům tabulky pomocí indexů v hranatých zárovkách
ColsUmožňuje přístup k jednotlivému sloupci
RowsUmožňuje přístup k jednotlivému řádku
DefaultColWidthŠířka všech sloupců
DefaultRodHeightVýška všech řádků
ColWidthsŠířka zvoleného sloupce
RowHeightsVýška zvoleného sloupce
GridLineWidthTloušťka čáry mezi políčky
Options 
GoEditingPovoluje editaci buněk tabulky
GoTabsUmožňuje pohyb po tabulce pomocí Tab a Shift-Tab
GoRowSizingUmožňuje (zakazuje) individuální změnu velikosti řádku
GoColSizingSloupců
GoRowMovingUmožňuje přesun celých řádků
GoColMovingUmožňuje přesun celých sloupců
RowAktivní řádek
ColAktivní sloupec
TopRowMomentálně první řádek na obrazovce
LeftColMomentálně první sloupec na obrazovce

Převody datových typů

Slouží pro převod mezi datovými formáty. Základní funkce:

– IntToStr, StrToInt integer na string, string na integer,

– FloatToStr, StrToFloat real na string, string na real,

– DateToStr, StrToDate datum na string, string na datum,

– TimeToStr, StrToTime čas na string, string na čas,

– DateTimeToStr, StrToDateTime  datum a čas na string, string na datum a čas