7. Tvorba projektu, práce s formuláři, procedury a funkce pro dialogové boxy

Standardní dialogové boxy

Předdefinované standardizované dialogové boxy WINDOWS najdeme na paletě komponent v záložce DIALOGS. V době návrhu aplikace se na formuláři objevují jako malé zástupné ikony, které nejsou za běhu programu vidět dokud nezavoláme jejich nejdůležitější vlastnost EXECUTE. Poté se zobrazí příslušný dialogový box, chod programu je pozastaven a existují 2 způsoby ukončení dialogu – OK, Cancel

Open, Save Dialog – Vlastnosti

TitleJe místo Caption, jedná se o titulek dialogu
FilenamePředvolené jméno souboru zobrazení v dialogu
InitialDirUmožňuje nastavit počáteční adresář, pokud necháme prázdné, dosadí se naposledy použitý adresář
FilterUmožňuje zobrazení souborů v dialogu podle typu (přípony). Po zvolení vlastnosti filter se otevře Filter Editor, který obsahuje dva sloupce. Do sloupce Filter Name zadáme název filtru, který se zobrazí v seznamu a do sloupce filter nastavíme odpovídající filter
FilterIndexPořadové číslo filtru, který chceme standardně zobrazovat.
Options14 nejrůznějších voleb pro nastavení práce s dialogem

FontDialog – nastavení písma pro text. Editory – Vlastnosti

DeviceUrčuje pro které zařízení je font určen (print, obrazovka) hodnoty:FdScreen, FdPrinter, FdBoth
FontPro vstup a výstup informací o fontu a dialogu
MinFontSize
MaxFontSize
Slouží k omezení rozsahu velikosti písma, pokud chceme omezovat velikost musíme nastavit ve vlastnosti Options FDLimitSize

ColorDialog – nastavení barev

Umožňuje uživateli zvolit barvy pro různé části prostředí.

Vlastnosti

Color – se používá pro aktuální barvu na vstupu a vybranou barvu na výstupu