9. Způsoby připojení k Internetu. Úzkopásmové a širokopásmové přípojky. Digitální a optické přípojky.

Způsoby připojení k Internetu. Úzkopásmové a širokopásmové přípojky. Digitální a optické přípojky.

Úzkopásmové připojení

Využívají je typy připojení které vyžadují vytáčení pro připojení (ISDN), rychlosti zhruba do 128kbit/s, poplatky bývají podle doby připojení

Širokopásmové připojení

Umožňují přenosovou kapacitu přesahující 256 / 512 kbit/s. (ADSL, Wi-Fi atd.)

Vytáčená linka

Připojení pomocí vytáčené linky je nejstarší a nejpomalejší přístup k internetu. Potřebujeme jen klasickou, analogovou telefonní linku a speciální zařízení, které po ní zabezpečí přenos dat – modem (rozlišujeme interní nebo externí provedení). Teoretická přenosová rychlost je s digitálními ústřednami až 56 kb/s, jinak 33,6 kb/s.

ISDN

Připojení pomocí ISDN je mírným vylepšením vytáčené linky. Musíme vlastnit speciální digitální telefonní linku. Tu získáme od svého telekomunikačního operátora, záležitost není příliš nákladná. Dále je potřeba ISDN karta nebo modem, která se instaluje do počítače a propojí ho se sítí ISDN.. Platí se za dobu připojení, tarifikace podle objemu dat není nabízena z podstaty služby. Přenosová rychlost je 64 kb/s (či 128 kb/s). Dnes již ne příliš používaná technologie z důvodu malých rychlostí.

Mobilní připojení

Tento druh připojení uspokojí uživatele, kteří potřebují být připojeni k internetu v libovolnou denní či noční dobu a především z libovolného místa v republice. Jsou sice vázáni na signál mobilní sítě, ten ale dnes pokrývá prakticky celé naše území. Cena se odvíjí od objemu přenesených dat. Technologie: GSM, GPRS, EDGE, HSDPA,3G,LTE

Bezdrátové připojení

Je realizováno „vzduchem,“ takže zákazník potřebuje přijímač (anténu). Vzhledem k tomu, že k tomuto typu připojení není potřeba budovat rozsáhlou infrastrukturu (pokládat kabely, pronajímat si na ně pozemky apod.), bývá tento typ připojení levnější. Nevýhodou je náchylnost k počasí.

Kabelová televize

Vedení kabelové televize je původně určeno k všesměrovému šíření signálů dnes se ale využívá i pro připojení k internetu. Teoretická přenosová rychlost je kolem 30 Mb/s

Satelitní připojení

Přístup k internetu pomocí satelitu není v České republice příliš rozšířen, což je jistě dáno jeho finanční náročností. Potřebovat budeme speciální aparaturu na příjem signálu, poměrně drahou, rychlosti se pohybují okolo jednotek až desítek Mb/s, cena se odvíjí od přenesených dat.

DSL technologie

Bývají realizovány přes telefonní linku, ale s rozdílem v tarifikaci a rychlosti. Zpravidla se platí paušální poplatek. Rychlost linky se pohybuje v rozmezí od 128 kbps do 100 Mbps (VDSL2 max. do 300m). Pro běžné domácí nasazení se obvykle využívá asymetrická varianta (ADSL), kde je vyšší přenosová rychlost ve směru k zákazníkovi (anglicky download) a nižší rychlost směrem od zákazníka (anglicky upload). Ve firemním prostředí se používají symetrické varianty, kde jsou obě rychlosti stejné.

Optika

Hlavní prvek přenosové části metropolitní sítě FiberNet tvoří optické vlákno. Užití tohoto přenosového média si vyžádala přenosová technologie dosahující extrémně vysokých přenosových rychlostí. Další vlastností podporující použití optického vlákna je nejoptimálnější možná odolnost vůči jakémukoliv rušení