1. Počítačové sítě, vznik, historie, rozdělení, výhody.

Počítačové sítě, vznik, historie, rozdělení, výhody.

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů a skládá se z kabelů, aktivních prvků a koncových zařízení.
Historie počítačových sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací počítačů. V průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě internet, která používá sadu protokolů TCP/IP

ARPANET

V roce 1969 byla spuštěna první, a to vojenská počítačová síť se jménem ARPANET, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet. Původně to byla pouze experimentální síť, která měla zajistit propojení radarových stanic USA a ověřit funkčnost systému při využití přepojování paketů.
V roce 1983 se od ARPANETu oddělila vojenská síť MILNET. Významným milníkem je ovšem tento rok proto, že od jeho začátku byl definitivně NCP nahrazen TCP/IP. NCP (Network Control Program) byl protokol, který se tehdy používal pro vzájemnou komunikaci mezi hlavními počítači ARPANETu. Později jej nahradil TCP/IP. Obsahoval již služby, jako jsou email či přenos souborů.
V roce 1983 se od ARPANETu oddělila vojenská síť Spojených států s názvem MILNET pro neutajovanou komunikaci ministerstva obrany. Tím došlo k rozdělení sítě na armádní a civilní část.

Historie WWW

První základy služby World Wide Web byly položeny už roku 1980, kdy Tim Berners-Lee vytvořil databázi lidí a softwaru, ve které bylo možné přecházet ze stránky na stránku pomocí hypertextového odkazu (pokud se tomu tak dá říkat – ovládalo se to klávesnicí). Každá stránka s určitou informací musela být nalinkována na již existující stránky. A v 90. letech byly vytvořeny potřebné protokoly a jazyky pro fungování World Wide Web tak, jak jej známe dnes – konkrétně protokoly HTTP a FTP a jazyk HTML.

Rozdělení podle velikosti

• Sítě LAN – Jedná o učebnu, školu, firmu, závod atd. Celá síť je pod kontrolou jednoho pracovníka, označovaného jako správce
• Sítě MAN – Jednotlivé počítače jsou rozmístěny v rozsahu města, tedy několika kilometrů. Skládá se ze sítí LAN.
• Sítě WAN – propojují kontinenty a je tvořená z metropolitních sítí a sítí LAN.
• Sítě PAN – alias: Personal Area Network, čili „osobní sítě“. Např.: Bluetooth.
Mobilní sítě – 3G,4G, GSM, CDMA nebo starší NMT

Výhody
– sdílení dat
– sdílení zařízení
– komunikace mezi uživateli

Nevýhody
– bezpečnost dat