1. Vektorová grafika. Tvorba základních objektů. Barvy

VEKTOROVÁ GRAFIKA

Obrázky ve vektorové grafice jsou tvořeny pomocí základních objektů a
jejich vlastností.
Vektorovými obrázky jsou například vizitky, loga firem, reklamní letáky atd.
Základní zobrazovací prvek je vektor.
Zobrazené objekty jsou určeny svým okrajem pomocí křivky vypočtené
ze vzorce.
Data jsou uložena jako seznam kreslicích instrukcí, formáty souborů jsou
příslušné určitému programu, např. cdr, ai.
Nejznámější editory jsou CorelDRAW, Adobe Illustrator, Zoner Callisto.
Výhody:

Možnost libovolné změny velikosti obrázku bez ztráty kvality.
Malá velikost pro čárovou (kreslenou) grafiku.
Nevýhody:

Pro většinu zobrazovacích zařízení je nutno převést na rastrový obrázek.
Neexistuje jednotný formát -> problémy s otvíráním a přenosem souborů.
Typické přípony souborů: pdf, ps, ttf, zmf, dwg, cdr

TVORBA OBJEKTŮ

Objekty, které chceme vytvořit, vytvoříme pomocí nástrojů v panelu nástrojů. Vybraný objekt je zakliknutý. Můžeme vytvořit téměř vše.

JEDNODUCHÉ OBJEKTY

Jednotlivé prvky obrazu jsou samostatné objekty, které se vzájemně neovlivňují. Objekt obrazu je definován samostatně, nezávisí na okolí a okolních objektech, může být samostatně upravován přesouván nebo smazán.
a) Nejjednodušším objektem vektorového obrazu je rovná čára, která je definována souřadnicemi počátečního a koncového bodu.
b) Čára může být lomená, definovaná několika body.
c) Uzavřením čar (spojením s výchozím bodem) získáme tvar.

PŘEDDEFINOVANÉ TVARY

Kreslení veškerých objektů pomocí čar je ale poměrně komplikované a zdlouhavé. Další obvyklou součástí vektorového obrazu jsou tedy předdefinované tvary – především obdélník (čtverec), elipsa a kruh a mnohé další. Obdélník je definován pozicí, šířkou a výškou. Kruh středem a poloměrem.

HLAVNÍ OBJEKTY

• Čára od ruky- není uzavřená a se nedá vyplnit barvou (př. Plechovkou).
• Bézierova křivka – je dána bodem a tečnou.
• Úsečka – kreslí se bezpérovou křivkou. Stačí kliknout na místo, kde chceme počáteční bod a na místo kde chceme koncový bod, pro kreslení pod úhlem zmáčkni CTRL
• Lomená čára – pokud chceme uzavřený obrazec, můžeme poslední kliknutí umístit do prvního bodu. Uzavřený objekt můžeme vyplnit barvou.
• Tvar – volbou tvar můžeme nakreslit čtverec, obdélník, hvězdu, mnohoúhelníky, kruh. Tvar můžeme vybarvit.

Seskupení objektů – objekty poskládám do tvaru jaký chci, označím všechny v pravé části okna a pravým tlačítkem myši kliknu na „seskupit“ (vytvoří se jeden objekt) nebo jej mohu dát do skupiny (později je mohu rozdělit na samostatné objekty).

BARVY

Základní atribut pro definici obrazu:
• definuje se u každého bodu či křivky
• vychází se z několika základních barev
• barevná paleta – složena z barev, které jsou vytvořeny kombinací základních barev.

Barevný model

• Definuje základní barvy.
• Popisuje způsob míchání barev.
• RGB, CMYK, HSV, HLS a YUV.

RGB

• Základem tohoto barevného prostoru jsou tři barevná světla (tři základní barvy):
– R – red (červená)
– G – green (zelená)
– B – blue (modrá)
• Sloučením červeného, zeleného a modrého světla (v intenzitě 0-255) vznikne barva.
• V barevném prostoru RGB jsou všechny barvy vytvářeny postupným přidáváním (přičítáním) tří barevných světel s různou intenzitou do černé. Se zvyšující se intenzitou barevných světel se výsledná barva přibližuje bílé.
• U každé primární barvy (červené, zelené a modré) lze rozlišit celkem 256 stupňů intenzity.

• Zařízení, které jej používají:
– monitor, dataprojektor
– digitální fotoaparát, scanner

CMYK

• Je to barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu).
Obsahuje 4 základní barvy:
– C – cyan (azurová)
– M – magenta (purpurová)
– Y – yellow (žlutá)
– K – black (černá)

Míchání skutečných barev

Například:
• žlutá + azurová = zelená
• bílá barva = absence základních barev
• černá barva = samostatná barva – nebo smícháním všech tří barev CMY – je to spíše tmavě šedá.
Použití – tiskoviny – veškeré barevné obrázky v knihách, novinách a časopisech apod.

Převody mezi barevnými modely

• Jeden obrázek může být uložen buď v RGB, nebo CMYK.
• Při převodu se mírně změní obraz a jeho specifické barvy.
• Zářivé barvy v RGB nejsou v CMYK tak zářivé – při opětovném převodu do RGB se tyto barvy již neobnoví.

Barevná hloubka

• Popisuje kolik bitů je potřeba k popisu konkrétní barvy.
• Čím větší je barevná hloubka – tím více barev – vyšší kvalita obrázku.
• Druhy: 8 bitová, 16 bitová (216 barev), 18 bitová, 24 bitová a 32 bitová.