7. 3D modelování. Tvorba sestav

Sestava

Sestava je uspořádání různých dílů dohromady. S pomocí vazeb dokážeme vytvořené díly spojovat a výslednou součástku uložit jako celek. Je možné vytvářet sestavu obsahující již hotovou sestavu (podsestava).
Sestavu lze vytvořit vymodelováním všech dílů a umístěním do sestavy. Nebo vymodelovat díly přímo v sestavě. Případně kombinace metod.
Většinou využíváme možnosti vytvářet sestavy již z vymodelovaných dílů.

Vytvoření sestavy

Při spuštění aplikace SolidWorks vybereme možnost tvorba sestavy.
Přes možnost procházet nalezneme naše díly a přidáme je do Díl/Sestava pro vložení.
Otevřené soubory vložíme přetažením do pracovní plochy nebo přes možnost vložit součást.
Pokud jsou prvky nakresleny v různých rovinách, lze je otočit pomocí volby otočit součást.
Nyní zvolíme příkaz Vazby. Označíme plochy, které chceme svázat vazbou a vybereme požadovanou vlastnost.
Důležitá vlastnost sestavy je, že vložené díly jsou pouze provázány se sestavou. Nejsou do sestavy nakopírovány. To znamená, že sestava nebude fungovat, pokud nějaký propojený díl smažeme nebo přemístíme. Výhodou této vlastnosti je, že pokud opravíme nějaký díl. Automaticky se oprava projeví i v sestavě.
Vazby

Vazby zde mají podobný účel jako ve skici. Zaručují, že se daná součástka nebude moci pohybovat všemi směry.

Nejpoužívanější vazby

Sjednocená vazba vytváří sourovinný vztah mezi dvěma rovinnými plochami. Plochy se mohou podél sebe vzájemně pohybovat, nelze je však oddělit.
Soustředná vazba vytváří mezi dvěma válcovými plochami vztah soustřednosti. Plochy se mohou pohybovat podél společné osy, nemohou se však od této osy odchýlit.
Vazby jsou řešeny dohromady jako jeden systém. Nezáleží na pořadí, v němž se přidávají vazby do systému, všechny vazby se řeší současně. Vazby je možné potlačit, stejně jako je možné potlačit prvky.
Vzhled sestav

Součásti, které přidáte do sestavy, se standardně zobrazují za použití vlastností vzhledu specifikované v původním dokumentu dílu. To platí pro všechny stínované a drátové režimy zobrazení. Můžete přepsat vzhled dílu pro vybrané instance nebo použít pro sestavu výchozí vzhled. Můžete použít změny na dokument dílu nebo součásti v sestavě.

Postup při změně vzhledu

V panelu zobrazení, klepněte na sloupec součásti Vzhledy a zvolte Vzhled.
Proveďte výběry vlastností v menu Vzhledy
Klepněte na .
– nebo –
Vyberte součásti v grafické ploše. Chcete-li vybrat více součástí, podržte při výběru klávesu Ctrl.
Klepněte na Upravit, Vzhled, Vzhled
Proveďte výběry vlastností v menu Vzhledy.
Klepněte na Vlastnosti vzhledu vybraných instancí se změní.
Kusovník

Kusovník můžeme vytvořit v souborech sestavy. Kusovník nám říká jaké díly a počet kusů, které sestava obsahuje.
Kusovník můžeme vytvořit v menu Vložit -> Tabulky -> Kusovník. Po nastavení parametrů klepneme do grafické plochy a umístíme kusovník.
Kusovník se zobrazí ve složce Tabulky. Název konfigurace, ke které se vztahuje, se objeví vedle prvku kusovníku. Kusovník lze vložit do výkresu.