8. 3D modelování. Tvorba výkresů

Výkres

Výkres je grafickou prezentací projektu. Můžeme jej tisknout nebo publikovat. Lze podle něj součástku vymodelovat nebo vyrobit.

Tvorba výkresu

Výkres tvoříme z již vymodelovaného dílu:

⦁    V aplikaci SolidWorks založíme nový výkres. To provedeme v menu Soubor položka Nový -> Výkres.

Pokud pracujeme pod firmou vlastnící specifické technické razítko, vybere šablonu k tomu určenou. Pokud ne, zvolíme formát ISO A3 z nabídky šablony. Nyní můžeme vybrat formát a velikost listu.

⦁    V okně Pohled modelu stiskneme tlačítko procházet a vybereme díl, jehož výkres chceme vytvořit.

⦁    V položce Orientace vybereme pohled, který chceme do výkresu vložit. (Levý, horní, přední) Je vhodné označit možnost náhled.

⦁    Označíme možnost Automaticky začít průmět, která zajistí, že po umístění základního pohledu se automaticky začnou generovat promítané pohledy, jen je umísťujeme.

⦁    V nabídce Styl zobrazení zvolíme Styl hrany odstraněné.

⦁    Dále v nabídce Měřítko zvolíme vlastní měřítko 1:1.

⦁    Umístíme základní pohled do plochy, dále umisťujeme další pohledy.

Isometrický pohled

Velmi užitečný pohled, pro usnadnění orientace ve výkresu. (Zejména osobám, které se ve výkresech příliš nevyznají.) Isometrický pohled je znázorněn na předchozím obrázku v červeném rámečku (zasahuje do technického razítka).

Úprava objektů – Klepneme myší na pohled, který chceme upravit, a otevře se nabídka konfigurace objektu. Změnu velikosti provádíme změnou měřítka. Přemístění pohledu provádíme tažením levým tlačítkem myši. Taháme za vnitřní plochu rámce pohledu, ne za entitu.

Tvorba detailů

Tvorba detailů je nutná, v případě, že výkres obsahuje malé těžko kódovatelné oblasti. V tomto případě se provede vytvoření detailu:

⦁    V záložce Zobrazit vybereme možnost Detailní pohled.

⦁    Načrtneme kružnici, která označuje oblast pohledu, kterou chceme zvětšit.

⦁    V položce měřítko zvolíme zvětšení. (5:1)

⦁    Detail umístíme do pracovní plochy.

Pokud výkres obsahuje více detailů, jsou označeny písmeny abecedy. (A…Z)

Tvorba řezů: Tvorbou řezů nahrazujeme boční pohled. Je tak lépe vidět jak objekt vypadá. Kde obsahuje pevné (vyšrafované) části a kde je prázdný.

V záložce Zobrazit vybereme Řez a provedeme řez objektem. Předchozí pohled smažeme.

V možnosti Šrafování/Výplň provedeme vyšrafování pohledu. (Standard ANSI38)

Tvorba os v pohledu: V pohledu chybí osy rotačních těl a děr. Ty je nutné dodělat.

V záložce Popis hlavního menu SolidWorks zvolíme Osa. Postupně zadáváme hrany jednotlivých děr, objektů. Délku osy vhodně upravíme tažením za koncové body.

KÓTOVÁNÍ POHLEDU

Nyní musíme dodělat kóty výkresu. Tato část je velmi důležitá! Nesmíme zapomenout na žádnou kótu, bez které by výrobek nešlo vyrobit.

⦁    V menu Popis hlavního menu SolidWorks zvolíme Inteligentní kóta.

⦁    Postupně okótujeme jednotlivé rozměry nutné pro výrobu součástky.

⦁    Okótujeme také zkosení a kótu upravíme.

⦁    V písmu kóty doplníme za hodnotu X45°.

⦁    V Možnosti Tolerance/Přesnost volíme, na kolik desetinných míst má být kóta zobrazována. (.1) = jedno desetinné místo.

⦁    Kóty průměru doplníme o značku Ø.

⦁    Při kótování více stejných děr okótujeme pouze jednu a kótu doplníme. Př.: 6 x Ø10

Pokud používáme technické razítko, vyplníme ho následujícím způsobem:

⦁    Do razítka vložíme textová pole, která vyplníme. Ve stromové struktuře vybereme možnost Definovat razítko.

⦁    Vybereme naše textová pole (poznámky) a dáme OK. Zobrazí se nová komponenta razítko, které nyní vyplníme.

⦁    Výsledný výkres můžeme uložit do formátu SolidWorks .slddrw pro případnou úpravu nebo jej rovnou exportovat do formátu .pdf.