9. Úprava videa. Nahrávání, editace a export videa

Video je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků používající elektronické signály nebo digitální média. Je spojena především s televizní výrobou.

Důležité pojmy

⦁ Frame rate je počet snímků na jednotku času. Dnes je standardem 25fps až 30fps. Pro dosáhnutí iluze plynulého pohybu je třeba zobrazit alespoň 10 snímků za sekundu.
⦁ Poměr stran (aspect ratio) popisuje poměr vodorovné a svislé strany. Televizní přijímače mají poměr obrazovek typicky 4:3 neboli 1,33:1. HDTV přijímače používají širokoúhlé displeje 16:9 neboli 1,778:1.
⦁ Datový tok (bit rate) je množství digitálních dat přenesené za určitou časovou jednotku. Počítá se většinou v Megabitech za sekundu (Mbit/s). Obecně lze říci, že čím vyšší hodnota, tím kvalitnější digitální video je.
⦁ Multimediální kontejner je obálka souboru nebo datového toku, obsahující jeden nebo více proudů multimediálních dat (stop, streamů). Do jednoho souboru tak lze například uložit jednu video stopu, několik zvukových stop v různých jazycích a několik titulků, je zajištěna jejich synchronizace. Uživatel si tak při přehrávání může vybrat, kterou kombinaci multimediálních dat chce použít.

Nahrávání videa

Video dnes můžeme nahrát několika různými způsoby. Kamery se stávají stále dostupnější pro běžného člověka a tak dnes může natočit video téměř každý pomocí svého telefonu, videokamery,fotoaparátu ap od. Dále existuje řada dalších profesionálních a speciálních přístrojů k nahrávání videa.

Editace videa

Pokud chceme video nějakým způsobem upravit, sestříhat apod. můžeme využít některý z video editorů.
Nejznámější a nejjednodušší je Windows Live Movie Maker od Microsoftu, který je zdarma a nabízí základní možnosti editace videa. Existuje ale mnoho dalších, většinou placených softwarů, které nabízí pokročilejší funkce, speciální efekty apod. Mezi nejznámější patří např. Sony Vegas, Pinnacle Studio, iMovies (Mac OS X) nebo Adobe Premiere.
Mezi zákadní funkce Windows Live Movie Maker patří:
⦁ sdílení fotoalb, dokumentů či domácích nahrávek
⦁ stříhání a rozdělení filmu, jeho opatření textovými (lze si vybrat barvu, písmo, animaci) a závěrečnými titulky
⦁ vložení audiostopy k obrázkům a vytvořit tak komentovanou fotoprezentaci
⦁ zrychlení videa
⦁ vložení jednoduchých efektů

Export videa

Export videa je ve Windows Live Movie Maker zjednodušen i pro méně zkušené uživatele a tak nám místo klasického výběru formátu videa pomůže s výběrem podle toho, k čemu bude video určeno a sám si vše nastaví. Po najetí myši na jednu z možností se nám zobrazí detailnější údaje o videu.

Formáty videa (kontejnery)

⦁ AVI
Jedná se o zkratku z anglického Audio Video Interleave, soubory mají příponu .avi. Vyvinula jej firma Microsoft a začala používat již v roce 1992 ve své nástavbě operačního systému Windows 3.1x.
Vnitřní struktura začíná hlavičkou souboru, kde jsou uloženy informace o videu (rozlišení, komprese, atd.) a zvuku, na konci se pak nachází tabulka s pořadovým číslem jednotlivých snímků a jejich pozicí v souboru (tedy index podle čísla snímku, nikoli podle času). To má nevýhodu v tom, že soubor se nedá přehrát pokud není úplný (nehodí se pro použití na internetu)
⦁ MPEG-PS
Vnitřně jde o popis prokládání video a audio toku do jednoho proudu dat. Je to ISO/IEC standard. Na rozdíl od AVI neobsahuje indexovou tabulku, ale je vnitřně synchronizován časově. Užívá se v prostředí, kde je zaručena bezchybnost přenosu dat (DVD-Video). Při jeho tvorbě byla hlavním požadavkem jednoduchost pro snadnou implementaci v komerčních zařízeních. Díky tomu je využíván jako hlavní formát pro DVD videu. Nevýhodou je, že se příliš nehodí pro editaci videa kvůli své jednodušší struktuře. Soubory užívají několika přípon, nejčastěji .mpg.
⦁ MPEG-TS
MPEG Transport Stream je specifikován ve standardu MPEG-2 Part 1. Používá se v prostředí, kde není zaručena bezchybnost přenosu dat (DVB, streamování po internetu). Protože je vnitřně synchronizován časově, je vhodný i pro digitální vysílání, kdy lze video začít přehrávat aniž by byl stažen celý soubor. Jinak o něm platí vše jako u MPEG-PS.
⦁ Quick Time
Firma Apple vyvinula formát souboru QuickTime jako přímou konkurenci pro AVI od Microsoftu. Používá příponu.mov. Na dobu svého vzniku to byl velmi dobře promyšlený formát, který pracuje s daty jako s atomy – rozdělí je na dále nedělitelné bloky dat.
⦁ Matroska
Jedná se o nejnovější druh otevřeného formátu kontejneru, jeho soubory používají příponu .mkv. Popis vnitřní struktury je založen na popularitě jazyka XM. Umožňuje vnitřně nést téměř jakákoli data (nejen video a audio), je uzpůsoben i pro titulky, menu a další. Jeho hlavní výhodou jsou platformní otevřenost a vnitřní propracovanost. Nevýhoda spočívá převážně v zatím chybějící podpoře u softwaru pro editaci.