10. Animovaná grafika. Animace snímek po snímku, dopočítaná animace, zvuky

Flash je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost výsledných souborů, protože se uchovávají ve vektorovém formátu, a proto ve většině případů vytlačily flashové bannery ty klasické, dříve používané ve formátu GIF.

Flash má také vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript, který slouží k rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji robustních aplikací, v aktuálních verzích je ActionScript poměrně vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk.

Flash exportuje soubory do dvou základních formátů:
⦁ .swf – v tomto formátu má soubor malou velikost, může být přehrávaný ve webovém prohlížeči, ale k jeho běhu je nutný přehrávač – Adobe Flash Player.
⦁ .exe – formát určený pro spouštění ve Windows (není nutný další přehrávač), soubor má větší velikost.

Říká se mu také projektor, jelikož má tento soubor v sobě implementovaný FlashPlayer.
Celoanimované weby najdou využití pouze ve formě propagace na kulturní nebo společenskou akci, kde není nutná kvalitní optimalizace. Ze stejného důvodu se nedoporučuje vytvářet efektní animované navigace v technologii FLASH.

Animovaná FLASH grafika na internetu
⦁ internetové reklamní bannery
⦁ grafické upoutávky na www stránkách
⦁ animované záhlaví (hlavička) webové prezentace (FLASH HEADER)
⦁ FLASH intro – animace na úvod webové prezentace
⦁ interaktivní reklamní hry
⦁ animované novoroční přání
⦁ tutorialy, návody
⦁ animovaná schémata
⦁ kompletně animované webové prezentace

Výhody technologie FLASH
⦁ malá datová velikost výsledného SWF souboru
⦁ umožňuje použít i nestandardní písma, které nejsou na internetu používány
⦁ umožňuje použít hudbu a zvukové efekty
Ve vrchní části se nachází menu s možnosti.
V levé částí jsou nástroje a rozšířené nástroje. Rozšířené nástroje se mění podle možností hlavního nástroje, který je vybraný.
Dále je tu časová osa (timeline). V této části probíhá přehrávání animací a jsou zde uložené jednotlivé snímky.
Pracovní plocha je samostatné prostředí, kam umisťujeme jednotlivé prvky. To co se nachází v bílém čtverci bude i v samotné animaci.
Ve spodní části se nachází které se dají rozbalovat a schovávat. (Vlastnosti, Akce apod.)
V pravé části pracovní plochy jsou okna jako typl váplně, barva, barevný přechod apod.

Animace
Flash nabízí dvě možnosti jak objekty rozhýbat. První a pracnější je vytvoření jednotlivých snímků. Každý snímek kreslíme zvlášt. Každý snímek je tím pádem Key Frame a můžeme v něm dělat jakékoliv změny. Nevýhodou je velký výsledný soubor a namáhavá práce.
Druhý způsob se jmenuje Tweening. Animace se dělá pomocí klíčových snímků. Vytvoříme první a poslední snímek animace a program za vás dopočítá snímky mezi dvěma klíčovými (Create Motion Tween). Je tak rychle vytvořen plynulý pohyb, který by jinak bylo velmi náročné animovat ručne. Oba dva způsoby se dají kombinovat.

Hudba a zvuky
Zvuky do Flashe importujeme přes menu File/Import. Kompresi zvuku můžeme nastavit v knihovně kliknutím pravým tl. myši a možností Properties. Můžeme zvolit např. MP3 a na výběr máme z několika dalších nastavení, jako je Bitrate a nebo Quality.
V menu v menu Window/Common Libraries/Sounds najdeme předem připravené zvuky.
Zvuk v knihovně rozeznáme podle ikony malého repráku před názvem.